sứ đại lá nhọn

Hiển thị kết quả duy nhất

Filters:
  • Sứ đại lá nhọn (hoa vàng)

    Cây sứ đại lá nhọn hay thường được gọi là cây sứ đại là một trong những cây lựa chọn trồng giúp mang lại bóng mát, cũng như làm đẹp không gian.

    Add to cart