Hoa ánh hồng - lý tím - lá tỏi

Hiển thị kết quả duy nhất

Filters:
  • Hoa ánh hồng, lý tím, lá tỏi

    Hoa ánh hồng, lý tím, lá tỏi còn gọi là hoa lý tỏi, Hoa ánh hồng, lý tím, lá tỏi cho hoa đẹp và dầy đặc được trồng vừa làm hàng rào, trên các giàn leo, vừa làm cây uốn cổng biệt thự.

    Add to cart