đa búp đỏ

Hiển thị kết quả duy nhất

Filters:
  • Cây đa búp đỏ

    Cây đa búp đỏ hay thường được gọi là cây đa ấn độ, đa cao su, đa dai. Cây đa búp đỏ thuộc bộ cây tứ súy có búp màu đỏ giống như ngòi bút viết nên cũng thường được gọi là cây đa bút.

    Add to cart